مهندس نیما شمس امیری

سوابق کاری و تحصیلی

درباره مهندس مسعود قربانی

کارشناس سخت افزار کامپیوتر

مهندس نیما شمس امیری متولد ... در شهر تهران می باشد.

درباره مهندس نیما شمس امیری
درباره مهندس نیما شمس امیری

درباره مهندس نیما شمس امیری
درباره مهندس نیما شمس امیری

درباره مهندس نیما شمس امیری
درباره مهندس نیما شمس امیری

پست الکترونیک : N.Sh.Amiri@BTM-Co.ir

سوابق تحصیلی و گواهینامه ها

کارشناسی سیستم های سخت افزاری کامپیوتر

کاردانی سخت افزار کامپیوتر

مدرک MCSE2012

مدرک MCSA2012

مدرک ICDL 1, 2سوابق کاری

شرکت فام آوران شفق (از تاریخ 1398/04/01 تا کنون)

شرکت پتروپی (از تاریخ 1395/09/01 تا 1398/02/31)

شرکت پارت صنیع آراد (از تاریخ 1390/05/01 تا 1395/08/30)

شرکت فام آوران شفق (از تاریخ 1390/03/01 تا 1390/04/31)

شرکت دانش فناوری ریلی (از تاریخ 1390/01/01 تا 1390/02/31)

شرکت پارت صنیع آراد (از تاریخ 1389/05/06 تا 1389/12/30)

شرکت تارک دژ پردیس (از تاریخ 1388/12/06 تا 1389/05/05)

شرکت پارت صنیع آراد (از تاریخ 1386/11/01 تا 1388/12/05)

شرکت میکرون سنجش (از تاریخ 1384/04/01 تا 1384/05/31)

تماس با ما

پرسنل شرکت باربد تجارت مبین همیشه آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند .

فرم زير پل ارتباطي بين ما و شماست